Anette Vik Jøsendal

Norwegian Centre for E-health Research

Anette Vik Jøsendal er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Bergen i 2012, og har også en Bachelor i helseledelse og helseøkonomi fra Universitet i Oslo. Tidligere arbeidet hun i Apotek 1 som farmasøytisk rådgiver og som systemansvarlig for deres dataprogram for håndtering av multidosepakkede legemidler.

I august 2017 startet hun på en doktorgrad ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Målet for prosjektet er å undersøke hvordan pasientsikkerheten påvirkes ved overgang fra papirbasert til elektronisk forskrivning av multidose.