Mari Mohn Paulsen

Universitetet i Oslo

Mari Mohn Paulsen er klinisk ernæringsfysiolog og førsteamanuensis ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Mohn Paulsen forsker på bruk av digitale verktøy i forebygging og behandling av sykdomsrelatert underernæring, og underviser studenter på profesjonsstudiet i klinisk ernæring, og medisinstudenter på UiO. Hennes doktorgradsprosjekt involverte utvikling, validering og uttesting av effekter og implementering av det digitale ernæringsoppfølgingsverktøyet MinMat. Lovende resultater har medført at selskapet FoodCapture nylig ble etablert.