Monica Larsen

Seniorrådgiver i Legemiddelindustrien

Monica Larsen er seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI), og arbeider med rammebetingelser for forskning og utvikling samt næringsutvikling på legemiddelområdet. Formålet er å bidra til verdiskapning gjennom å være pådriver for at det etableres flere arbeidsplasser, at Norge øker eksportinntektene, samt at norske pasienter får best mulig behandling.

Kort sagt handler dette om å få fram de norske biotech-selskapene, sørge for at de i størst mulig grad utvikler, skalerer og produserer produktene sine i Norge. Samtidig jobber hun for å tiltrekke utviklings- og produksjonsprosjekter fra de store internasjonale selskapene til Norge.

Digitalisering og bruk av helsedata påvirker hele utviklingsløpet av legemidler og endrer verdikjeder og businessmodeller. Infrastruktur for tilgang til, og bruk av, helsedata er derfor sentralt i hennes arbeid.