Ole Johan Borge

Avdelingsdirektør, Noregs forskingsråd

Ole Johan Borge er avdelingsdirektør i Noregs forskingsråd. Han har gjennom sin karriere jobbet med medisinsk og helsefaglig forskning og innovasjon. Ole Johan har et stort nettverk, fra grunnforskere og gründere via helseledere på alle nivåer til helsepolitiske beslutningstakere. Han har også inngående kjennskap til norsk landbruk og matproduksjon med aktørbilde, verdikjeder og politiske beslutningsprosesser.