Archives

Ledidi

Ledidi er et norsk software selskap som tilbyr Ledidi Core, en skybasert programvare som dekker arbeidsflyten for kvantitativ forskning – fra studie/register oppsett, datainnsamling, statistisk analyse og grafisk presentasjon av resultater. Alt foregår i samme, enkle brukergrensesnitt, og forskere på tvers av institusjoner og landegrenser kan samarbeide i felles prosjekter gjennom hele arbeidsflyten. Programvaren er […]

Imatis

Imatis tilbyr digitale løsninger til sykehus, kommuner og andre velferdsinstitusjoner, og gir helsepersonell tilgang til sanntidsinformasjon uansett hvor de er. Som en av de mest anerkjente leverandørene av digitale helseløsninger har Imatis en solid posisjon i det norske markedet, og ekspanderer stadig internasjonalt. Med en visjon om å skape en bedre og enklere hverdag for […]

PA Consulting

PA Consulting er et ledende uavhengig rådgivningsselskap med 3300 ansatte. Vi leverer rådgivning innen innovasjon, teknologi og digital transformasjon i helsetjenestene. Vi i PA hjelper helseorganisasjoner med å tilpasse og transformere tjenestene slik at de blir mer pasientvennlige. Vi har spesielt dyp kompetanse på samhandling mellom kommune og helseforetak, eksempelvis fra prosjekter om hjemmesykehus og […]

Omilon

Omilon er Nordens ledende leverandør av løsninger innen effektiv dokumentasjon. Vi frigjør tid så samfunnsviktige funksjoner kan fokusere på det som er viktig! Gjennom ny teknologi og ved bruk av digitale løsninger, som talegjenkjenning, effektiviseres det administrative arbeidet. Dette hjelper ressurser i samfunnskritiske samfunnsinstanser, for eksempel for helse, saksbehandlere og offentlig forvaltning. Med våre løsninger […]

Accenture

Accenture har lang erfaring med å utvikle og levere trygge, nyskapende og effektive helseløsninger til kunder, helsepersonell og innbyggere i Norge. Gjennom våre prosjekter er vi en sentral bidragsyter i Norges digitale helsereise. Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi og rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale […]