Mye it-kompetanse på EHiN

2. november 2020

EHiN 2020 er plassen å oppdatere seg rundt utviklingen på helseteknologi.

Gjennom årene har EHiN blitt møteplassen for digital helse, der både næringsliv og offentlig sektor møtes på like vilkår. Det er en anerkjennelse at mye av kompetansen om teknologirevolusjonen befinner seg i de selskapene som jobber med digitalisering.

Vi trenger kompetansen som ligger i it-selskapene.

På EHiN har det vært store utstillingsområder der man kan vandre rundt og snakke med de ulike leverandører. Gjerne med en kopp kaffe på vei til en lunsj eller rett fra et foredrag.

Det får vi ikke til i år. Utstillingsområdet er digitalt. Den opplevelsen er ikke like gøy som å være på en fysisk konferanse – men innholdet er minst like godt og viktig.

Vi oppfordrer alle deltakere på EHiN 2020 å besøke vår digitale utstillingsområdet, besøke våre partnere og spør dem om alt du lurer på. Når får du sjansen til å oppdatere deg så bredt på teknologiutviklingen? Her er det mulig å lese, se videoer, chatte eller åpne videokonferanse direkte med de som er på stand. Spør, snakk og lær!

Her nede gir vi et inntrykk av den rikdommen fra næringslivet som er representert på EHiN 2020. OBS! Dette er informasjon om dem på www.ehin.no – på selve EHiN har alle disse et eget virtuelt område i konferansesuiten via Tappin.

Dette er utdrag av intervjuer du finner i hver av partnersidene.

“Jeg forventer at EHiN fortsetter å være et samlingspunkt for oss som brenner for helse.”

Gunnar Mørne, SopraSteria

“Vi i PA hjelper helseorganisasjoner med å tilpasse og transformere tjenestene. Vi jobber med å knytte mennesker og teknologi sammen for å oppnå bedre resultater.”

PA Consulting

I am sure that Oulu has a lot to offer in terms of business, research and innovations.

Heidi Tikanmäki, Key Account Director, Life Science, BusinessOulu

Microsoft er også engasjert i mange nasjonale og regionale skyprosjekter, som Helseanalyseplattformen på Azure, så vi er naturlig nok veldig ivrige på at disse får suksess med bred bruk.

Inga Kristine Godø, kundeansvarlig helse, Microsoft Norge

Det er alltid givende å demonstrere løsningen vår og se at den treffer et reelt behov ute i helsetjenesten! EHiN er også en god arena for å gjøre seg bedre kjent med nye trender og utviklingstrekk i sektoren, og vi gleder oss til å hente inspirasjon og diskutere problemstillinger knyttet til digitalisering med andre aktører og deltakere.

Einar Martin Aandahl, CEO Ledidi

Vi ser at veldig mye kan digitaliseres, og at mange nå har fått øynene opp for akkurat det. Trolig representerer koronapandemien et paradigmeskifte for den generelle hop når det gjelder digitalisering

Thomas Smedsrud, DIPS

“Vi håper på EHiN å treffe interessante og inspirerende mennesker i tillegg til beslutningstakere som er i stand til å tenke utenfor boksen.”

Tor-Arild Mortveit, daglig leder for Swedlock

We would particularly like to engage with Norwegian healthcare professionals and share the experiences of our first Norwegian customer by telling how they have benefited from our solution and what kind of outcomes they have got.

Juhi-Matti Ranta, CEO Medanets

EHiN er den største møteplassen når det gjelder e-helse og et naturlig sted å møtes og diskutere fremtidens helsetjenester. Vi ser frem til årets digitale versjon av EHiN og håper konferansen kan åpne opp for mange bra diskusjoner og muligheter.

Tomas Ed, Country Manager, Visiba Care

EHiN er Norges største e-helse konferanse, og en viktig møteplass. Vi ser frem til faglig påfyll, gode virtuelle diskusjoner, og ikke minst muligheten til å vise frem vår kompetanse innen e-helse og velferdsteknologi samt spennende kundehistorier.

Ole Christian Olssøn, Daglig leder i Tellu

Sammen med våre kunder lykkes vi med å holde løsningene på et moderne nivå med stabil drift, og gjennom det har vi oppnådd høyeste rangering i uavhengige målinger av kundefornøydhet i bransjen. For eksempel har Sectra PACS syv år på rad vunnet “Best in KLAS” for høyest kundetilfredshet.

Sectra

Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak, har gjort Roche ledende innen persontilpasset medisin – en strategi som tar sikte på å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient på best mulig måte.

Roche

Philips

Vi deltar for å lære næringen og bedriftene bedre å kjenne, og ønsker å informere om statlig finansieringshjelp for bedrifter som skal investere og skalere i Norge.

Allon Groth, Kommunikasjonssjef i GIEK

Epic software is the information backbone and an open innovation platform for many of the world’s largest, most-respected health systems. Because a single system holds the entire hospital, clinic, and home record, organizations can improve quality and safety while lowering costs.

EPIC

EHiN er en viktig møteplass for alle aktørene innen norsk helsesektor. Vi ønsker å møte kunder, samarbeidspartnere og andre aktører for å lære om deres behov og hvordan vi kan hjelpe dem å nå sine mål.

Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i CheckWare

EHiN er en arena som kan koble tverrfaglige initiativer innen det digitale og biologi på tvers av offentlige institusjoner og private selskaper. Det er en møteplass for å finne gode digitale løsninger som kan gjennomføres i helsevesenet og for å posisjonere Norge internasjonalt innenfor langsiktige trender som kan skape betydelige verdier for samfunnet.

Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster

Norway Health Tech har fokus på innovasjon i helsetjenesten med trykk på tekniske løsninger og produkter. Det overordnede målet er å bidra til en bedre helsetjeneste for alle.

Norway Health Tech

IKT-Norge

Kreftlegene på Radiumhospitalet bruker avansert videokonferanseutstyr fra Cisco i møte med leger ved Ullevål sykehus, sykehuset Østfold Kalnes og sykehuset i Gjøvik. Ved bruk av våre løsninger reduserer de tiden fra diagnose til behandling fra 6-7 uker til 1 uke.

Cisco

EHiN 2020 bruker Cisco Webex til produksjon av den digitale delen av konferansen.