Sending 2

Diagnostikk, forskning og datadeling i skyen

Hvordan gjør man det egentlig, når man bygger en helsetjeneste i skyen? I denne presentasjonen presenterer Jon Jahren fra Microsoft noen små og store norske helseinstitusjoner som har tatt steget til Azure, fra Neuro-SysMed ved Haukeland Sykehus til den nye nasjonale helseanalyseplattformen som lanseres neste år. Vi ser på sikkerhet, designvalg, hvilke fordeler en skyløsning […]

Jon Jahren Vegard Rugeldal

Morgendagens journal – hvordan ser den ut og hvem skal lage den?

DIPS inviterer til en innholdsrik seanse der vi sammen med samarbeidspartnere gir innblikk i vår strategi for å nå målsetningen om levere morgendagens journalsystem. Vi vil dele vårt tankesett på hvordan morgendagens e-helse vil se ut, hvor nye samhandlings- og innovasjonsmuligheter realiseres med utgangspunkt i de faktiske arbeidsprosessene i helsetjenesten. Deltakere: Christian Falkenberg-Jensen, Hanne Kolflaath, […]

Enklere, raskere, sikrere: Forsknings- og kvalitetsarbeid i skyen

COVID-19 har demonstrert hvor viktig det er å raskt kunne frembringe ny kunnskap fra klinikken. Det mangler ikke tilgang på data i helsesektoren, men prosessen fra registerdata til analyse og presentasjon er ofte lang og kronglete. Hvor mange excel-filer med ulike data fra forsknings- og kvalitetsprosjekter finnes det rundt om på sykehusene i dag? Og […]

Einar Martin Aandahl Kristoffer Watten Brudvik Anne Hege Aamodt Sondre Skaug Bjørnebekk Hanne Støre Valeur

Fremtidens plattformbaserte helsetjenester

Med stadig færre som kan betale skatt til felleskassa, og mer komplekse sykdomsbilder fremover – er det ikke lenger bærekraftig bare å putte mer penger inn i et allerede presset helsesystem. Man må tenke nytt og skape mer bærekraftige helsetjenester for fremtiden. Vi i Sopra Steria mener at for å klare dette, bør fremtidens helsetjenester […]

Torbjørn Larsen Gunnar Mørne Torbjørn Sitre Johannes Brodwall

Hva skal til for å etablere pasientforløp med digital hjemmeoppfølging?

Bidrag fra PA Consulting i samarbeid med kommuner på Agder, fastleger og Sørlandet Sykehus. Pasienter som mottar digital hjemmeoppfølging opplever positive effekter. Samtidig viser forskning fra Danmark klare helseøkonomiske gevinster for flere pasientgrupper på inntil 35% reduksjon av den totale helsekostnaden. På bakgrunn av dette har Danmark valgt å starte nasjonal implementering av digital hjemmeoppfølging […]

Grete Kvernland-Berg Just Haffeld

«Avstandsoppfølging via APP» og «Oppfølgingsenheten Frisk»

I denne sejsonen får vi noen Løsninger for hjemmeoppfølging. Felles pasienter med avstandsoppfølging via APP (DiaLogg) av Vibeke Tellmann, rådgiver i Bodø kommunes Digitalisering og IKT kontor, og Merete Johansen, prosjektleder i Nordlandssykehuset HF. Felles pasienter med avstandsoppfølging via APP (DiaLogg) – hvordan samhandle om disse på tvers av tjenestenivå. Nordlandssykehuset HF og Bodø kommune […]

Merete Johansen Vibeke Tellmann Hege-Anita Bakkejord Pål Helland Brita Stanghelle

Solutions for analytics/AI / How AI affects the Future Healthcare

In this session several companies show their solutionfor the future. How AI affects the Future Healthcare By Jeroen Tas, Chief Innovation and Strategy officer, Royal Philips Jeroen Tas, Chief Innovation and Strategy officer, Royal Philips will share his insightful information about AI and how it affects the Future Healthcare. The current challenges the world is […]

Jeroen Tas Nynke Breimer Benjamin Szilagyi

E-Health Solutions from Finland – A Story of a Treatment Journey

Finland is known to be a world leader, early adapter and an innovator in digitalization. Health technology is the largest, steadily growing high-tech export segment of our industry. In this session, you have a possibility to get familiar with 7 of our innovative health-tech companies. In this virtual event we will present different e-health solutions […]

Mikael Antell Juha-Matti Ranta Johanna Varje Timo Heikkilä Mikko Kontio Mikko Savola Patrik Borg Cecilie T. Andersen Lauri Salovaara