X-box

< Tilbake til program

Når sykehuset flytter hjem til innbygger – er kommunene klare?

Det er en ønsket dreining av helsetjenestene at flere skal behandles i eller nært hjemmet. Dette utfordrer kommunene på flere områder; samhandlingsløsninger, deling av data, finansiering, kompetanse mm. Er forutsetningene til stede for denne dreiningen? Vi får høre resultater av kartleggingen «Konsekvenser av å flytte tjenester hjem» og de ulike aktørenes bidrag til at dette […]

Liv Heidi Brattås Remo Kristine Skjøthaug Jan Arild Lyngstad Eva Wensaas Lars Christian Dahle Ole Johan Kvan Terje Wistner

Security and threats in healthcare

Sesjon om sikkerhet / Session on secutiry. Moderator: Sverre Fossen, Norsk Helsenett Managing Security and Threat Landscape in Healthcare v/ Tim Erridge, Palo Alto Networks The healthcare industry continues to be a top target for threat actors. As the industry rapidly adopts new and innovative medical technologies, exposure to cyberthreat increases, requiring a transformation in […]

Tim Erridge Luca Berni Carl Sandaker Sverre Fossen

Fremtidens pasientjournal

Fremtidens pasientjournal er allerede i produksjon hos flere av helseforetakene, med fornøyde brukere og nye muligheter for innovasjon. Vi får en oppdatering fra Helse Nord om hva brukerne synes om DIPS Arena, og en titt på hvordan den nye teknologien legger til rette for smidigere utvikling av fremtidens e-helseløsninger, gjennom Open DIPS. I samarbeid med […]

Heidi Johansen Bjørn Fjukstad Ægir Þór Steinarsson Fredrik Syversen

The potential of OpenEHR

Analyzing the potential of optimising resource utilisation and data-driven decisions. Moderator: Jan Egil Nordvik, prosjektleder, Direktoratet for e-helse The past, present and future of data, its emergence as a strategic asset and the role of OpenEHR v/Rachel Dunscombe, Digital Futures, Academic, Government Policy Advisor During this session we will outline the history of information systems […]

Rachel Dunscombe Jordi Piera Tomaž Gornik Jan Egil Nordvik

Samtale om folkehelse

Denne sesjonen vil handle om hvordan vi håndterer folkehelse i fremtiden, og hvordan vi jobber med forebygging. Tre ildsjeler som jobber med bedre folkehelse – fra Norge, Nederland og Finland. Sesjonen vil foregå (delvis) på engelsk. This session is (partly) in English. Moderator: Eldrid Schei, Prosjektleder, Helse Sør-Øst Entering the time of growth in the […]

Mina Gerhardsen Toini Harra Matthijs Zwier Eldrid Schei

Sikkerhet i en stadig mer mobil helsesektor

Sikkerhet blir et stadig større spørsmål innen helse. Her er tre foredrag rundt dette temaet. Moderator: Nard Schreurs, CEO i EHiN v/Tord-Eirik Børdal Strategi for å kvitte seg med brukernavn/passord Sikrere tilgangsstyring med regulert ID i bunnen Enklere brukerreiser for alle ansatte (én brikke for innlogging til mest mulig) En av de første sykehusene i […]

Tord-Eirik Børdal Gunnar Johansen Andre Meldal Nard Schreurs

DigiHelsestasjon – på vei ut i landet og snart der du bor!

Kommunene tar i bruk digitale innbyggertjenester innen flere av helse- og omsorgstjenestene via Helsenorge. På denne måten får de kontakt med sine brukere og legger til rette for mer selvbetjening. En av disse løsningene er DigiHelsestasjon som nå kan tas i bruk av kommunene. Vi skal se på hva DigiHelsestasjon bidrar med for helsestasjon og […]

Ingeborg Berge Nina Linn Ulstein Kristine Hoel Smestad Asgeir Dybvig Ann Siri Rømo

Kunstig intelligens i helse – store muligheter men også risiko for kjønnsbias

AI skaper store endringer og nye muligheter. Her får vi høre mer om dagens status, AI-strategi og bruk av kunstig intelligens i helsevesenet. Moderator: Robert Högvall, konsulent, PA Consulting Kunstig intelligens, hva er status i dag? v/Olav Willumsen Haugå CEO og grunnlegger av Deepinsight Kunstig intelligens (AI) vil spille en viktig rolle i helsevesenet fremover, men […]

Olav Willumsen Haugå Marthe Iversøn Standeren Lars Adde Jo Winding Harbitz Kaj-Martin Georgsen Robert Högvall

Jussen er klar for å få fart på deling av helseopplysninger

KS, kommunene og Skatteetaten har etablert automatiserte løsninger for deling av personopplysninger til kommunene fra Skatteetatens registre. Hva har det med helseopplysninger å gjøre, kan vi lære noe av andre som lykkes? Deling av personopplysninger gjør livet enklere for innbygger og effektiviserer saksbehandlingen i kommunene. Innbygger får en smidigere opplevelse ved at kommunen henter inn […]

Mariel Sletten Bjørn Sletten Kristin Lyng Synnøve Farstad

Helsedatasatsningen – får vi løsningene vi trenger nå?

Helsedatasatsningen er i ferd med å ta viktige skritt mot å realisere løsninger som skal gi raskere og sikrere tilgang til helsedata fra landets mange helseregistre, helseundersøkelser og biobanker. Etter at Helseanalyseplattformen ble satt på pause i fjor høst, har løsningsforslaget beveget seg fra en sentral plattform til mer distribuerte løsninger som gjenbruker eksisterende infrastruktur […]

Håvard Kolle Riis Giske Ursin Bjørn Børresen Oddgeir Lingaas Holmen Hanne Støre Valeur

Avslutning EHiN 2022

Når det er kl 16 på 9. november 2022 er programmet til EHiN slutt. Vi tar en kort oppsummering med et blikk fremover.

Bogi Eliasen Nard Schreurs