Purple-box (Rom D4)

< Tilbake til program

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging er sektorovergripende og krever koordinering og samhandling på tvers. Hvilke barrierer er det for skalering, internt i den enkelte virksomhet og eksternt. Er det organisatorisk, kulturell, og teknologisk motstand eller er det manglende kompetanse og lederforankring. Hva med virksomhetenes forventninger om raskt å kunne ta ut gevinster – hvilke erfaringen har […]

Christian Skattum Liv Heidi Brattås Remo Grete Kvernland-Berg Janne Dugstad Kirsten Petersen

Mestring av eget liv

Moderator: Sverre Fossen Nina Danielsen, daglig leder av Stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging. Stiftelsen ELPIS er opptatt av at mennesker som har selvmordstanker skal få help til å mestre tankene og følelsene sine. Et av flere tiltak og verktøy de fremmer er den prisvinnende appen Stay Alive. Den har vært tilgjengelig for allment bruk i Storbritannia siden […]

Nina Danielsen Tore Haslemo Henning Meier Sverre Fossen

Helselogistikk

Moderator: Eldrid Schei, prosjektleder (innleid), helselogistikk, Helse Sør-Øst Ole Johan Kvan, Spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF Anette M. Siebenherz, Avdelingssjef Sykehuset Østfold HF Anette M. Siebenherz kommer til å snakke om erfaringene så langt med bruk av nye elektroniske løsninger for helselogistikk. «Fra tusj til touch»  og potensialet i informasjonsdeling mellom yrkesgrupper internt og ønsket […]

Ole Johan Kvan Anette M. Siebenherz Else Marit Tiset Kittelsen Heidi Udnesseter Eldrid Schei

SNOMED CT

SNOMED CT er den mest omfattende standarden for klinisk terminologi på det internasjonale markedet i dag, og representerer et system av rundt 350.000 begreper. Norge ble medlem av SNOMED International i 2017, og er i full gang med implementeringen. Den største driveren er Helseplattformen i Helse Midt-Norge, men også aktører som Helsedirektoratet, Helsenorge.no og Helsebiblioteket har tatt terminologien i bruk. […]

Camilla Frejlev Bæk Eirik Hafver Rønjum Kristin Øhlckers Lene Linnerud

Best practices: Europe and Skåne

In this session we get inspiration from other European sites. Dedalus is an Italian/Eurpean company, working with the digital organisation of healthcare in mutiple countries. Skåne is one of Swedens regions. Moderator: Nard Schreurs, CEO EHiN og Bard Seiersnes, Bearingpoint Andrea Fiumicelli, CEO for Dedalus group Andrea will talk about connecting the clinicians and citizens to a […]

Andrea Fiumicelli Harald Roos Ulf von Greiffencrantz Nard Schreurs

Psykisk helse for unge

Denne sesjonen tar for seg digitale løsninger som kan bidra positivt til barn og unges psykiske helse. Moderator: Synnøve Farstad Fra motstand til motivasjon – hvilken betydning kan e-konsultasjoner ha i tannhelsetjenesten i Norge? Anita Das, forskningsleder i SINTEF Digital Anita Das vil fortelle om hvordan de jobber samskapende og iterativt med tannhelsetjenesten, for å […]

Paul Joachim Bloch Thorsen Anita Das Lene Sælen Synnøve Farstad

Helseplattformen

Moderator: Eirik Nikolai Arnesen Helseplattformen – visjon blir virkelighet i Midt-Norge v/ Torbjørg Vanvik Slik blir løsningen for sykehus, fastleger og kommuner v/ Øyvind Høyland Felles språk i Helseplattformen, et stort bidrag til et nasjonalt, standardisert helsespråk for helhetlig samhandling v/ Mona Stedenfeldt

Mona Stedenfeldt Øyvind Høyland Torbjørg Vanvik Eirik Nikolai Arnesen

Verktøy mot underernæring

Dette er en sesjon som samler flere løsninger for ernæring.   Moderator: Holly Ankjell, Diakonhjemmet sykehus FoodCapture Mari Mohn Paulsen, førsteamanuensis hos Universitetet i Oslo, og Dagfinn Bergsager, leder for mobilapp og webutvikling Forskningsprosjektet MinMat ble gjennomført på Rikshospitalet ved bruk av mobilapp på iPads som ble delt ut på sengepostene. Etter at prosjektet ble […]

Geirr Halvorsen Mari Mohn Paulsen Dagfinn Bergsager Holly Ankjell

Gravitate Health

Gravitate Health skal bidra til digitale løsninger med bedre tilgang til, og noe tilrettelegging av, informasjon om egen helse og medisiner, samt styrke informasjonsforståelse for å sikre tryggere legemiddelbruk. Prosjektet er et offentlig-privat partnerskap med 39 partnere fra 15 land i Europa og USA, og finansieres av Horizon2020 og EFPIA (European Federation of Pharmacutical Industries […]

Anne Moen Petter Hurlen Linn Camilla Svenningsen