Grey-box

< Tilbake til program

Kunstig intelligens anbefales!

Kunstig intelligens i helsetjenesten: Hva må være på plass for at vi skal kunne implementere og drifte AI? Hva skal prioriteres? Hvem skal være ansvarlig? Hvilke mulige gevinster og dilemmaer ser vi for oss? Hvem kan vi lære av? Debatten knyttes opp til en ny rapport om AI, skrevet av Nasjonalt senter for e-helseforskning, som […]

Even Amandus Røed Maryam Tayefi Nasrabadi Helga M. Brøgger Ishita Barua Stein Olav Skrøvseth Athar Ali Tajik Sunniva Rose

Norge og Norden i verden

Plenumsesjon med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Det er bekreftet at Dansk Sundhedsinister ikke kan bli med grunnet valg. EHiN beklager at vi tidligere har gått ut med at han skulle være en del av årets konferanse.  Norden har en spesiell plass i verden. Vi har en sterk demokratisk tradisjon, gode helsetjenester som skaper likeverd, […]

Ingvild Kjerkol Hákon Gunnarsson Idar Kreutzer Øystein Landgraff Cathrine Ro Heuch Vegard Urnes Matthijs Zwier Hal Wolf Nard Schreurs Elisabeth Jakobsen

Lederdebatt – hvordan bygger vi Norge videre?

I denne sesjonen vil snakke mer om det som er blitt sagt i forbindelse med sesjonen Norge og Norden i verden Vi er godt på vei i «The Digital Decade», hvordan skal Norge (og Norden) holde tritt med tekno-utviklingen, samtidig som vi ivaretar våre gode helsetjenester. Her vil dere se: Bjørn Guldvog (Direktør i Helsedirektoratet) […]

Bjørn Guldvog Ingrid Stenstadvold Ross Lill Sverresdatter Larsen Johan Ronæs Anne-Karin Rime Mariann Hornnes Kristin Weidemann Wieland Elisabeth Jakobsen

Høydepunkter fra Livshendelsen Alvorlig sykt barn

Bjørn Guldvog inviterer til en gjennomgang av utvikling og funn fra Alvorlig sykt barn. Sammen med spennende gjester tar han samtaler om innovasjon, eksperimentering, brukerinvolvering og kommunedeltagelse. Siden lansering av digitaliseringsstrategien i 2019 har Helsedirektoratet samarbeidet med flere sektorer for å nå målet om sammenhengende tjenester for foreldre med alvorlig syke barn.   Moderator: Bjørn […]

Bjørn Guldvog Irene Ahnéll Benjamin Berglen Karl Kristian Bekeng Kristin Weidemann Wieland Sophie Bouffard Håkon Tverrli

Felles journalløft – teknologi for bærekraftige helsetjenester

Informasjonsdeling som grunnlag for samhandling og utvikling av bedre pasientjournaler er et av de høyest prioriterte tiltakene for fremtidig bærekraft i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Men foreløpig er det bare ett sted stortingsmeldinga om En innbygger – en journal – kan realiseres, og det er i helseregion Midt-Norge. Støre-regjeringen ønsker ikke å prioritere midler […]

Håkon Einar Grimstad Kristin Weidemann Wieland Per Kristian Vareide Ellen Rønning-Arnesen Bente Christensen Fredrik Syversen Nard Schreurs

Det nye gullet – eller det nye tullet?

Kan vi bygge en kompetitiv helsenæring i Norden? Det er ingen tvil om at alt som ligger rundt “helse” vil være en drivende økonomisk kraft. Innovasjon, forskning, arbeidsplasser, eksport – mye kan skapes rundt helse. Også i Norge er forventningene høyre. I Helsenæringsmeldingen skrives det at “Helsenæringen er den mest forskningsintensive næringen og sektoren i […]

Johan Anstensrud Riche Vestby Lena Nymo Helli Heidi Blengsli Aabel Kolbjørn Haarr Robert Steen Fredrik Syversen

EHiN-middagen

Middag og underholdning: EHiNs tradisjonelle middag foregår på X Meeting Point kl 19:00-22:30, og kan bestilles av alle som har en deltakerbillett på EHiN 2022. Dere kan forvente god mat, drikke og inspirerende samtaler! Inkludert i middagen er et treretters måltid med tre enheter drikke. Vi får underholdning av Helene Bøksle, bandet Funkytown og vår […]

Helene Bøksle Funkytown EHiN Awards

Bærekraft og e-helse – visjoner, handlekraft og praktiske tips

Hvordan kan helsesektoren, bedrifter, myndigheter og andre medspillere sammen bidra til en digitalisert, bærekraftig utvikling i helsetjenesten? Praktiske råd, erfaringer og tips for å styrke bærekraft. Hva må digitaliseringsaktørene prioritere og gjøre mer av for å lykkes med gode bidrag til bærekraftig utvikling? Hva er driverne, hvilke krav kommer og hvor er de største gevinstene? Moderator: Sverre Fossen, Norsk helsenett […]

Trine Skei Grande Chris Guldberg Stine Camilla Bjerkestrand Helge T. Blindheim Sverre Fossen

Helsedata som bankdata

Hvorfor får mine bankdata være med på reise, mens mine helsedata må være hjemme? Mens vi i dag er vår egen banksjef i nettbanken går fremdeles pasienter med legemiddellister, journalnotater fra den ene behandleren til den andre. Papirkopier fraktes mellom behandlingssteder, mens vi samtidig teller skritt, måler puls og blodtrykk, eller måler blodsukkernivået hjemme. Hvordan […]

Lucie Aunan Cathrine M. Lofthus Christer Mjåset Eivind Gjemdal Liv Oftedal Rossow Hans Jacob Moe Charlotte Borge-Andersen

Hvordan lede den digitale transformasjonen?

Helsesektoren har lenge jobbet aktivt med teknologiske endringer, men står fortsatt foran en enorm transformasjon. Endringene fremmes av en rekke potensielle kriser som står foran oss – økt belastning av helsetjenester grunnet flere eldre, flere kreftpasienter, flere med demens, flere med livsstilsykdommer. Å ta i bruk i ny teknologi er en avgjørende faktor for å […]

Anne Karin Augland Kjetil Kvernflaten Vetle Støre Ole Jørgen Kirkeluten Arild Kristensen

Rollen til næringslivet

«Framtidens helse- og omsorgstjeneste utvikles i et samspill mellom pasientene, de som arbeider i tjenestene, sterke forskningsmiljøer og næringslivet.» Dette skrev den forrige regjeringen i Helsenæringsmeldingen; et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Næringsdepartementet. Også Direktoratet for e-helse fremmet i rapporten «Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet. Anbefaling om bruk av forskning, innovasjon og næringsutvikling for […]

Birgitte Engebretsen Øystein Eriksen Søreide Mariann Hornnes Liv Dingsør Christine Wergeland Sørbye Kenneth Iversen Lena Nymo Helli

Helsedata i krisetid

Vi ønsker mest mulig flyt i våre helsedata. Men hva gjør vi når krig og andre kriser truer oss? Har vi nok kompetanse for å sikre oss? Moderator: Sverre Fossen, NHN v/Johan Ronæs, Administrerende direktør, Norsk Helsenett v/Inge Kampenes, spesialrådgiver i Advansia v/Birgitte Engebretsen, administrerende direktør, Telenor Norge v/Bjørn Astad, Internasjonalt samarbeid og beredskap

Johan Ronæs Inge Kampenes Birgitte Engebretsen Bjørn Astad Sverre Fossen