Hovedsending

< Tilbake til program

Åpning EHiN 2020

Åpning av EHiN 2020, med Mina Gerhardsen, Håkon Haugli, Lill Sverresdatter Larsen og Bent Høie. Moderator: Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret Årets EHiN konferanse åpner kl. 09.00 tirsdag 10. November. På grunn av Covid-19 vil EHiN 2020 har et annet format enn ved tidligere år. Konferansen produseres og strømmes fra Norges Varemesse i Lillestrøm, med et begrenset […]

Bent Høie Håkon Haugli Lill Sverresdatter Larsen Mina Gerhardsen Kari-Ann Baarlid Thor Karlsen Elisabeth Jakobsen

Covid-19 – hvordan håndterer Norge pandemien?

Covid-19 førte for helsevesenet til en enorm omstrukturering av den hverdagslig arbeidsflyten. Ikke bare ble tusenvis av nordmenn smittet på kort tid, som var belastende for det norske helsevesenet, men pandemien førte også til sykehus, legekontorer, hjemmesykepleien og de fleste andre i primær- og spesialisthelsetjenestene måtte endre gjøremåte over natta.  Digitaliseringen av helsesektoren har pågått […]

Karl Vestli Lill Sverresdatter Larsen Anne-Karin Rime Stein Olav Skrøvseth Liv Freihow

Fremtidsmennesket

Denne timen tar utgangspunkt i den nye boka til Sigrid Bratlie og Hallvard Kvale, «Fremtidsmennesket».  I denne boka beskriver de to hvordan genetikk og bioteknologi påvirker rammene for vårt liv. I 2030 vil vi, blant annet med datastyrte systemer, ha store, samt etisk utfordrende muligheter til å styre vår egen helse. I dialogen er Sigrid […]

Sigrid Bratlie Camilla Nervik Stephen McAdam Jan-Anders Istad Ketil Widerberg

Akson – veien til en digital fremtid

Akson er en felles kommunal journal for helhetlig samhandling. Ifølge Direktoratet for e-helse skal Akson sørge for at de ulike delene av Helse-Norge snakker bedre sammen. Det vil gi pasienter tryggere behandling, og helsepersonell en enklere arbeidshverdag. Men gjennom sommeren har diskusjonen rundt dette store prosjektet, med en total ramme på 22 milliarder kroner, inntatt […]

Thomas Smedsrud Egil Johannesen Wenche P. Dehli Lilly Ann Elvestad Nard Schreurs

Teknologi og samfunn

Teknologien er nøytral – kan skape et bedre samfunn, og kan skape et dårligere samfunn. Hvordan bevare vi viktige fundamenter i vårt samfunn – sosial likhet, tillit og velferdssystemet – i en digitalisert verden? Hva er forutsetningene for at teknologien blir en konstruktiv kraft i fremtidens helsetjeneste? Hvordan skal teknologien bidra til økt trygghet, og […]

Silvija Seres Jo Cranner

Mot et aktivt og preventivt samfunn

Rapporten «Nordic Health 2030» fra Copenhagen Institute of Future Studies peker på et mer preventivt samfunn for å kunne takle fremtidens helseutfordringer. Med bedre forskning, bedre bruk av data og gjennom en mer tillitsbasert tilnærming til innbyggernes evne til å ta vare på seg selv og egen helse, kan vi skape en bærbar og forebyggende […]

Helle Aanesen Petter Hurlen Bogi Eliasen Anders Tunold-Hanssen

Mot et aktivt og preventivt samfunn

Rapporten «Nordic Health 2030» fra Copenhagen Institute of Future Studies peker på et mer preventivt samfunn for å kunne takle fremtidens helseutfordringer. Med bedre forskning, bedre bruk av data og gjennom en mer tillitsbasert tilnærming til innbyggernes evne til å ta vare på seg selv og egen helse, kan vi skape en bærbar og forebyggende […]

Helle Aanesen Petter Hurlen Bogi Eliasen Anders Tunold-Hanssen

Helsenæringen i pandemitiden

I vår ble Norge og verden rammet av COVID-19. Nedstenging, smittefare, stengte grenser og hjemmekontor preget, og preger fortsatt, våre liv. Pandemien har betydd mye ekstraarbeid for helsetjenestene, som har måttet omorganisere seg og finne nye og trygge måter å håndtere pasientstrømmen på. For å opprettholde høy kvalitet under årets ekstreme situasjon ble det innført […]

Dag-Inge Aas Lars Bakken Martin Fredriksen Bjørn Næss Elisabeth Jakobsen

E-Health around the world

In a dialogue with the leader for HIMSS, Hal Wolf, and the leader for Norway Health Tech, Kathrine Myhre, we will get a view of how the different parts of the world are working on the transformation of healthcare, and what stake Norway can take in this proces. Moderator: Nard Schreurs   Tickets can be […]

Hal Wolf Kathrine Myhre Nard Schreurs

E-Health around the world

In a dialogue with the leader for HIMSS, Hal Wolf, and the leader for Norway Health Tech, Kathrine Myhre, we will get a view of how the different parts of the world are working on the transformation of healthcare, and what stake Norway can take in this proces. Moderator: Nard Schreurs   Tickets can be […]

Hal Wolf Kathrine Myhre Nard Schreurs

Åpningssesjon av EHiN 2020, 11. november

Åpningssesjonen av EHiN 2020 onsdag 11. november, med Christine Bergland, Ingrid Stenstadvold Ross, Johan Ronæss, Jan Fredrik Andresen.   På grunn av Covid-19 vil EHiN 2020 har et annet format enn ved tidligere år. Konferansen produseres og strømmes fra Norges Varemesse i Lillestrøm, med et begrenset antall deltakere til stede. Via strømmen kan alle følge […]

Christine Bergland Ingrid Stenstadvold Ross Jan Fredrik Andresen Johan Ronæs Ida Susanna Fattah

Helsedata – Norges nye plattform

Helsedataprogrammet skal bedre utnyttelsen av og kvaliteten på norske helsedata, for å forenkle innrapportering, uthenting og sammenstilling av helsedata på tvers av registre. Norske helsedata, og spesielt data i helseregistrene, omtales gjerne som en gullgruve for forskning og medisinsk kvalitetsforbedring.  Det blir mer og bedre helseforskning, mer innovasjon og næringsutvikling basert på bruk av helsedata, […]

Marianne Braaten Stein Olav Skrøvseth Hans Olav Melberg Ole Johan Borge

Hva skal til for at statlige IT-prosjekter på helsefeltet lykkes?

For å holde takt med teknologiutviklingen investerer den norske stat i store prosjekter innenfor utdanning, infrastruktur, digitalisering, helse, sikkerhet, og forsvar. Få prosjekter har den siste tiden fått gjennomgå mer enn store IT-prosjekter innen helse, som – rent erfaringsmessig – er komplekse og tidkrevende å gjennomføre.  Akson, Helseplattformen, og Helseanalyseplattformen er tunge og kostbare prosjekter […]

Magne Jørgensen Christin Gorman Bendik Bygstad Elisabeth Jakobsen

Digital kompetanse hos klinikere

Digitalisering av samfunnet skjer raskt og ny teknologi utfordrer fag, roller og måten å gi helsehjelp  og tjenester på. Det kommer mange muligheter til å bruke teknologi i helse- og omsorgssektoren – men hva gjør det med klinikere og helsepersonell som skal ta i bruk de digitale løsningene? Hvordan bruken av digitale verktøy og digital […]

Janne Dugstad Lars Røssel Ødegård Jan Fredrik Andresen Edith Lillian Roth Gjevjon Jon-Torgeir Lunke

Toppledersamtale

I denne sesjonen vil ulike toppledere fra norsk helsesektor snakke om utviklinger og utfordringer i transformasjonen til en mer digital helseverden. Toppledersamtalen vil bli en årlig sesjon på EHiN med delvis rullerende deltakere. I år deltar (bekreftet) Kathrine Myhre, Christine Bergland, Kristin Weidemann Wieland og flere følger.   Moderatorerer: Elisabeth Jakobsen og Ida Susanna Fattah. […]

Kathrine Myhre Christine Bergland Kristin Weidemann Wieland Stein Olav Skrøvseth Ida Susanna Fattah Rune Simensen Elisabeth Jakobsen

Helsenorge.no – forfriskende data, eller placebo?

Allerede i mors liv blir vi sett av det norske helsevesen – bokstavelig talt. Vi kan bli målt, undersøkt og diagnostisert. Det fortsetter når vi ser dagens lys, og jevnt og trutt gjennom livet. Det blir dokumentert at vi vokser, tar vaksiner, er til undersøkelser, får sykdommer, behandling, og kanskje mot livets slutt; at vi […]

Nina Linn Ulstein Ole Alexander Opdalshei Anne Kristin Vie Ivar Halvorsen Christian Strand

Toppledersamtale næringsliv

Næringslivet holder tak i den raske teknologiutviklingen. Hvordan er Norge og Norden rigget for å henge med i den? Vi samler noen erfaren ledere fra store og små selskaper for å snakke med dem om hvordan de ser på næringslivets bidrag til den digitale transformasjonen.

Sverre Flatby Leif Arne Brandsæter Fredrik Gulowsen Ingvild Araldsen Blom Hilde Walter Moland Nard Schreurs