Sending 3

< Tilbake til program

Psykisk helse i vår digitale tidsalder

Tilbud og behandling innen psykisk helse har med årene sklidd mer inn i den digitale verden. Alt fra behandlingstilbud over internett til digital rådgivning er tilrettelagt for å hjelpe pasienter på en effektiv og trygg måte. I denne sesjonen kan du lære mer om hvilke prosjekter de regionale helseforetakene jobber med for å drive dette […]

Liv S. Engvik Kristin Lie Romm Erlend Mork Marius Nybø Thomas Bjella

Digital egenregistrering

Ingress: Digital egenregistering er en en form for pasientmedvirkning som er voksende i helsesektoren. Det gir pasienter muligheten til å registrere informasjon om eget sykdomsforløp – denne sendes digitalt til helsepersonell som kan bruke informasjonen til utredning, behandling og oppfølging av pasienten. Pasienter logge på gjennom smarttelefon, nettbrett eller pc og selvrapportere relevant informasjon hjemmefra. […]

Svein Oskar Frigstad Thomas Westergren Per Arne Holman Kristina Lindstrøm

Covid-19 – fra vanlig hverdag til pandemitiltak på rekordtid

Sykehusperspektiv: I løpet av et par uker i mars ble helsenorge snudd på hodet. For helsesektoren og helsepersonell ble hverdagen fullstendig omgjort på kort tid. Covid-19 har gjort at både primær- og spesialisthelsetjenesten har måttet tilpasse seg gjennom en hastedigitalisering og en rask innføring av flere nye digitale verktøy i arbeidshverdagen. Ta del i sesjonen […]

Kjetil Bergsmark Nina Østerås Erland Rønningen Snorre Eikeland Holly Ankjell

Hvordan kan AI sørge for et mer fremtidsrettet og persontilpasset helsevesen?

Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring kan helsevesenet med tiden blir mer proaktivt når det gjelder prognostikk, diagnostikk og generell tolkning av medisinske bilder. Men selv da bruken av AI er kommet langt gjenstår det mye arbeid og forskning før man kan utvinne potensiale til AI fullt ut, som vil kreve et tett samarbeid […]

Ishita Barua Morten Goodwin Helga M. Brøgger Ingeborg Frøysnes

Digitale løsninger for fjernoppfølging

Bidrag fra St. Olav Hospital, Ahus og Vestre Viken HF: De siste årene har vi sett en økende bruk av hjemmeoppfølging av innbyggere. Dette involverer både helsepersonell på sykehus, pasienter, pårørende, og ansatte i kommunene. For å få til god og trygg hjemmeoppfølging trengs det tilpasning av ny teknologi på flere nivåer. Stadig flere teknologiske […]

Nina Kongshaug Jesper Ravn Jørgen Ibsen Elisabeth Dreier Sørvik

Helse og omsorg i 2030 og 2035

Rapport fra fremtiden, møt sykepleierne Amir, Anette og Astrid i 2030 av Øystein T. Berg, Senior adviser in inFuture. inFuture har gjennomført en studie av fremtidens sykepleie på oppdrag fra Sykepleierforbundet. I denne sendingen vil du se resultatet av analysen. Du vil få se tre korte filmer om fremtidssykepleierne Amir, Anette og Astrid, og Øystein […]

Øystein T. Berg Adele Flakke Johannessen Merete Lyngstad

Digitale løsninger for fjernoppfølging

Bidrag fra Sunnaas Sykehus, Oslo Universitetssykehus og Nordlandssykehuset: De siste årene har vi sett en økende bruk av hjemmeoppfølging av innbyggere. Dette involverer både helsepersonell på sykehus, pasienter, pårørende, og ansatte i kommunene. For å få til god og trygg hjemmeoppfølging trengs det tilpasning av ny teknologi på flere nivåer. Stadig flere teknologiske nyvinninger rulles […]

Frank Becker Anne Louise Kleiven Ida Grytvik Monica Simone Johannessen Elisabeth Dreier Sørvik

Digitalisering som verktøy for bedre kvinnehelse

Kvinner opplever gjerne ulike helseutfordringer i løpet av livet, og kan på mange måter oppleve diffuse symptomer i forbindelse med kroniske sykdommer i større grad enn menn. Samtidig har medisinsk forskning tradisjonelt sett basert seg på mannlige forsøkspersoner, og kjønnsforskning viser at typiske kvinnesykdommer har lav status innen medisinen. Gjennom helsedigitalisering kan man dra nytte […]

Maria Ræder Marieke Claessen Ingrid Petrikke Olsen Kristin Kornelia Utne

Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner

Pasientoppfølgingen preges i dag av manglende samhandling mellom ulike behandlere. Det benyttes i liten grad behandlings- og egenbehandlingsplaner, og tilnærmet ingen er digitale. Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner kan bidra til bedre samhandling på tvers av behandlingssteder og gjennom dette tilby et helhetlig pasientforløp, der også pasienten er en mer aktiv deltaker.  Helsedirektoratet og NHN har […]

Adele Stranger Heger Anne Zanussi Cathrine West Kirsten Petersen

Grunndata – en felles løsning for elektronisk samhandling

Grunndata med sine tilhørende registre er en nasjonal løsning, som er helt sentral for elektroniske samhandlingen. Informasjonen må være riktig og det er viktig at rett person med rett kompetanse gjør endringer på de enkelte virksomhetene. Sesjonen  vil omhandle viktigheten av Grunndata og veien frem til modernisert grunndataplattform med nye tilhørende tjenester.   Grunndata av […]

Ronny Holten Olsen Wenche Aarland Marit Larsen Haarr Lars Erik Laugsand Tor Magne Johnsen Peter Dietrich Jost Nina Stenberg

Innovation in healthcare startups – Experiences from Norway and abroad

How do you bring life to innovation within the world of health care start-ups? In Scandinavia and beyond, new technologies, systems and methods are being pushed forth by health innovation. The rise of new innovation and technology brings forth new opportunities for both healthcare providers and patients. In the last few years, health innovation, especially […]

Anya Eldan Tenna Korsbek Andreasen Erling Nordbø Anita Moe Larsen

Innovation in healthcare startups – Experiences from Norway and abroad

How do you bring life to innovation within the world of health care start-ups? In Scandinavia and beyond, new technologies, systems and methods are being pushed forth by health innovation. The rise of new innovation and technology brings forth new opportunities for both healthcare providers and patients. In the last few years, health innovation, especially […]

Anya Eldan Tenna Korsbek Andreasen Erling Nordbø Anita Moe Larsen